ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ نماز ﺑﻮﺩ !!

ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ" ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ، ﺫﻭﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ !ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﮐﻌﺖ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 121 بازدید
تیر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
7 پست
خرداد 94
5 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
تیر 92
5 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
23 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
19 پست
آبان 89
2 پست