جواب دندان شکن

سیمین بهبهانی

من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟؟؟
من اگر مست می و شرب و شرابم؛ به توچه؟؟؟


تو اگر مستعد نوحه و آهی٬ چه به من؟؟؟
من اگر عاشق سنتور و ربابم؛ به تو چه؟؟؟


تو اگر غرق نمازی٬چه کسی گفت چرا؟؟؟
من اگر وقت اذان غرقه به خوابم؛ به تو چه؟؟؟


تو اگر لایق الطاف خدایی٬ خوش باش.
من اگر مستحق خشم و عتابم؛به تو چه؟؟؟


دنیا گر چه سراب است به گفتار شما
من به جِد طالب این کهنه سرابم؛به تو چه؟؟؟


تو اگر بوی عرق میدهی از فرط خلوص!
و من ار رایحه ی مثل گلابم؛ به تو چه؟؟؟


من اگر ریش٬ سه تیغ کرده ام از بهر ادب
و اگر مونس این ژیلت و آبم؛ به تو چه؟؟؟


تو اگر جرعه خور باده کوثر هستی!
من اگر دُردکش باده ی نابم؛ به تو چه؟؟؟


تو اگر طالب حوری بهشتی٬ خب باش!
من اگر طالب معشوق شبابم؛ به تو چه؟؟؟


تو گر از ترس قیامت نکنی عیش عیان.
من اگر فارغ از روز حسابم ؛ به تو چه؟


جوابیه دندان شکن میثم صفرپور

کفر و بی دینی ات ای یار , به ما مربوط است,
بشنو این پند گهربار , به ما مربوط است...

تو که با لهو و لعب در پی مستی هستی,
میکنی جمع گرفتار , به ما مربوط است...

بی خیالت بشوم بارش طوفان بلا,
میرسد از درو دیوار , به ما مربوط است...

آنچه آمد به سر طایفه نوح نبی ,
میشود واقعه تکرار , به ما مربوط است...

من اگر لایق الطاف خدایم , به تو چه؟
تو کنی جامعه بیمار , به ما مربوط است...

تو اگر می بخوری در پس خانه , چه به من؟
گر بیایی بر انظار , به ما مربوط است...

تو به این کوه گنه عامل شیطان گشتی,
شده ای نوکر دربار به ما مربوط است...

گر نبندیم بر پوزه او قلاده,
میدرد همچو سگ هار , به ما مربوط است...

گر تو سوراخ کنی کشتی این جامعه را,
میشود غرق به ناچار به ما مربوط است...

مست کن لیک نبینم که تو مستی کردی,
اربده , کوچه وبازار؟ به ما مربوط است...

تو که با چنگ و ربابت همه مردم را,
میکنی مستعد نار , به ما مربوط است...

به جهنم که خودت را بکشی در خانه,
در خیابان بزنی دار به ما مربوط است...

دین من داده اجازه که دخالت بکنم,
تا نبینم زتو آزار , به ما مربوط است...

امر معروف کنم , نهی زمنکر بپذیر,
تا ابد , ترمز اشرار , به ما مربوط است...

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

/ 0 نظر / 152 بازدید