آغازین سخن زندگی مشترک

این اولین پستیه که بعد از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک در این وبلاگ که دیگه اسمش وبلاگ موسی صالحی و همسرش شده قرار میدم.

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

/ 0 نظر / 15 بازدید