!!!حکایتی جالب از گردش چرخ زمانه!!!

یکی از مشایخ و سالمندان کوفه‌، نزد عبدالملک مروان، کلمه «لااله الا الله» را سر داد و تعجب و شگفتی خود را اعلام نمود و گفت :چیز شگفتی می بینم.

 

عبدالملک پرسید:ای شیخ! چه چیز شگفتی را می بینی؟

پیرمرد گفت:  در همین قصر، سر مقدس حضرت امام حسین (ع) را در برابر عبیدالله بن زیاد با همین وضع دیدم. پس از چندی در همین قصر سر عبیدالله بن زیاد را در برابر مختار بن ابوعبیده ثقفی دیدم. زمانی گذشت سر بریده مختار را در برابر مصعب بن زبیر مشاهده کردم.  مدتی گذشته و اکنون سر بریده مصعب را در برابر شما (عبدالملک) می بینم. آیا این امر تعجب آور نیست؟ 

عبدالملک گفت خداوند پنجمی را پیش نیاورد؛ این دارالاماره شوم است. هر چه زودتر باید از آن خارج شویم. حکومت بنی امیه تا سال ۱۳۲ هجری قمری استوار بود، تا اینکه دولت بنی عباس ظاهر گردید و تشکیلات امویان را برانداختند.

شاعری در این باره چنین گفته:

نادره پیری ز عرب هوشمند ××× گفت به عبدالملک از روی پند

روی همین مسند و این تکیه گاه ××× زیر همین قبه و این بارگاه

بودم و دیدم بر ابن زیاد ××× آه چه دیدم که دو چشمم مباد

تازه سری چون سپر آسمان ××× طلعت خورشید ز رویش نهان

بعد ز چندی سر آن خیره سر ××× بود بر مختار به روی سپر

بعد که مصعب سر و سردار شد ××× پیش کش او سر مختار شد

این سر مصعب به تقاضای کار ××× تا چه کند با تو دگر روزگار

منبع: وقایع الایام از محدث قمی، صفحه ی ۲۴۷

/ 0 نظر / 6 بازدید