دانستنیهای جالب قرآنی

آیا می دانید قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است.

آیا می دانید قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است.

آیا می دانید قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است.

آیا می دانید قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است.

آیا می دانید قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است.

آیا می دانید قران دارای ۱,۷۷۱ مد است.

آیا می دانید قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است.

آیا می دانید قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است.

آیا می دانید بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد.

آیا می دانید بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد. 

آیا می دانید بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد.

آیا می دانید کمترین حرفی که در قرآن بکار رفته است حرف ( ظ ) می باشد.

آیا می دانید بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد.

آیا می دانید تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است.

آیا می دانید سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.

آیا می دانید سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه.

آیا می دانید سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.

آیا می دانید در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است.

آیا می دانید آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.

آیا می دانید در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است.

آیا می دانید حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

آیا می دانید حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود.

آیا می دانیدحضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.

آیا می دانید پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت. 

آیا می دانید صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است.

آیا می دانید رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.

آیا می دانید سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.

آیا می دانید استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.

آیا می دانید قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد.

/ 0 نظر / 28 بازدید