9 دی سالروز حماسه بصیرت و بیداری مبارک.

بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع) بود به اسم

حکومت خمینی(ره) که با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد.

ما از سرنگونی نمی ترسیم از انحراف می ترسیم.

"فرازی از وصیت نامه شهید پیچک"

/ 0 نظر / 12 بازدید